หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการ เปิดเทอม เปิดธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการ เปิดเทอม เปิดธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

admin thai
2018-11-24 10:27:10


โครงการ เปิดเทอม เปิดธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    16 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ เปิดเทอม เปิดธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจของนักศึกษาภายในสาขาฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย เป็นประธานในพิธี และคณาจารย์จากสาขาวิชาและโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน เข้าร่วมในพิธี นอกจากนี้ยังมีการประดับเครื่องหมายชั้นปี และเครื่องหมายนักเรียนปกครอง ให้กับนักศึกษาด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf