หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัว ...
2018-12-12 10:23:57
โครงการ เปิดเทอม เปิดธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการ เปิดเทอม เปิดธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม ...
2018-11-24 10:27:10
โรงเรียนอำนาจเจริญ ศึกษาดูงานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โรงเรียนอำนาจเจริญ ศึกษาดูงานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ...
2018-11-24 10:25:48
โครงการสัมมนาทางการบริหารงานตำรวจ “การพัฒนาระบบราชการยุค 4.0” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาทางการบริหารงานตำรวจ “การพัฒนาระบบราชการยุค 4.0” คณะมนุษยศาสตร์และสังค ...
2018-11-24 10:28:22
ข่าวย้อนหลัง